Recruitment
Recruitment

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÒNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC

01/01/1970

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

I Chức danh:   CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÒNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC         

II Báo cáo đến:            Trưởng Phòng PD

III Trách nhiệm:

 1. Phát triển sản phẩm mới và thực hiện việc nghiên cứu cải tiến công thức và quy trình sản xuất các sản phẩm hiện tại nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất và quy trình tối ưu
 • Tham khảo tài liệu, đưa ra công thức ban đầu
 • Thực hiện mẫu nghiên cứu
 • Soạn phương thức nghiên cứu
 • Tóm tắt mẫu nghiên cứu, lô nghiên cứu
 • Cập nhật bảng theo dõi: kết quả kiểm nghiệm bán thành phẩm, thành phẩm các công đoạn
 • Ép vỉ, dán nhãn, lưu mẫu bán thành phẩm, thành phẩm
 • Cập nhật hồ sơ nghiên cứu
 1. Tham gia giải quyết các sự cố liên quan đến quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm
 2. Soạn tài liệu sản xuất gốc
 3. Tham gia vào các hoạt động thẩm định

5.Theo dõi độ ổn định

 • Lấy mẫu, lưu mẫu phân loại theo định kỳ
 • Lập kế hoạch và giao mẫu kiểm nghiệm
 • Nhận và kiểm tra phiếu kiểm nghiệm
 • Cập nhật kết quả độ ổn định trên file theo dõi
 • Lưu trữ hồ sơ

6.Soạn các qui trình thao tác chuẩn liên quan đến công việc phụ trách

7.Quản lý nguyên liệu, bao bì

 • Dự trù nguyển liệu, bao bì, thuốc mẫu
 • Lấy mẫu nguyên liệu, bao bì
 • Cập nhật bảng theo dõi thành phần và số lượng nguyên liệu, bao bì trên ERP                         
 • Cung cấp hồ sơ để nhập kho
 • Cập nhât tình trạng trên ERP
 • Sắp xếp kho nguyên liệu, bao bì
 1. Soạn hồ sơ đăng ký
 • Soạn phần P1, P2, P3
 • Đo và nhập dữ liệu thẩm định
 1. Quản lý bán thành phẩm, thành phẩm
 • Cập nhật bảng theo dõi bán thành phẩm, thành phẩm
 • Thanh lý nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phầm chuyển HSE
 1. Hành chánh
 • Báo ăn, báo độc hại
 • Dự trù văn phòng phẩm hàng quí
 • Kiểm tra bảng chấm công, chấm độc hại, làm thêm giờ hàng tháng
 • Theo dõi, ghi nhận nhiệt độ, ẩm độ các khu vực của phòng PD
 • Theo dõi nhật ký thiết bị của phòng PD
 1. Quản lý hệ thống tài liệu PD
 2. Thử mẫu nguyên liệu nguồn mới
 3. Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng PD giao

 

4/ Yêu cầu kỹ năng (kỹ năng tối thiểu):

a/ Trình độ :

 • Tốt nghiệp ĐH/ Sau ĐH chuyên ngành dược

b/ Kinh nghiệm:

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ngành Dược

c/ Các kỹ năng khác

 • Anh Văn khá
 • Kỹ năng Nghiên cứu phát triển sản phẩm
 • Quản lý công việc tốt
 • Khả năng thuyết trình và trình bày tốt

THÔNG TIN KHÁC

 • Thử việc: 02 tháng
 • Thời gian làm việc: Từ T2 - T6 (8:00 - 17:00)
 • Đồng nghiệp: thân thiện, vui vẻ, hợp tác
 • Ngày nghỉ: T7, CN

LIÊN HỆ

 • Trieu – (028) 3815 6880 (ext: 126), email: ngoctrieu@ampharcousa.com
 • Địa điểm : KCN Nhơn Trạch 3, Đồng nai ( có xe đưa đón tại HCM , Biên Hòa)