Tin tức - Sự kiện

Tadalafil không bị ảnh hưởng bởi thức ăn nhiều chất béo

10:45:2228/06/2018

ALLEN D. SEFTEL, M.D.

Khoa Sinh học tiết niệu và Sinh sản, Trường Đại học Y khoa Dự bị Western Case, Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ.

Các chất ức chế Phosphodiesterase 5: Thuộc tính dược động học

Kết quả của các nghiên cứu dược động học đã chỉ ra rằng có những khác biệt quan trọng trong đặc tính hấp thụ và loại bỏ với các chất ức chế PDE5. Nồng độ đỉnh trong huyết tương - Cmax, có thể liên quan đến đáp ứng điều trị với một loại thuốc cụ thể. Trong số các biến có thể ảnh hưởng đến Cmax là uống thuốc này đồng thời với các thuốc khác hoặc dùng chung với thức ăn.1

Dùng sildenafil cùng một bữa ăn nhiều chất béo làm giảm Cmax khoảng 29% (Bảng 1) và trì hoãn thời gian để đạt được nồng độ đỉnh trong huyết tương - Tmax, khoảng 1h.

Trên lâm sàng, điều này có thể sẽ khiến thời gian để sildenafil phát huy hiệu quả cao nhất bị trì hoãn. Tương tác thuốc với thực phẩm là một trong những nguyên nhân có thể gây thất bại khi điều trị sildenafil ở nam giới vì họ không biết rằng thuốc này nên được dùng khi đói để đạt hiệu quả tối ưu. Tương tự như vậy, dùng vardenafil với một bữa ăn nhiều chất béo làm giảm Cmax từ 18 đến 50% và làm trì hoãn Tmax khoảng 1h (Hình 2) .3

Bữa sáng chất béo cao làm giảm đáng kể Cmax khoảng 18% và làm chậm Tmax khoảng 1h.

HÌNH 2. Ảnh hưởng của thực phẩm đối với dược động học vardenafil. Sau khi tiêu thụ một bữa ăn sáng chất béo cao, Cmax giảm và tmax trung bình tăng lên. Các Tmax trung bình là 1h trong điều kiện ăn chay và 2h sau khi tiêu thụ một bữa ăn chất béo cao. 

Cả tỷ lệ và mức độ hấp thụ tadalafil đều không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của thực phẩm giàu chất béo và do đó, thuốc này có thể được uống cùng hoặc không có thức ăn (Hình 3) 2, 4

HÌNH 3. Ảnh hưởng của thực phẩm đối với dược động học tadalafil. Tiêu thụ một bữa ăn nhiều chất béo không có ảnh hưởng lâm sàng liên quan đến tỷ lệ và mức độ hấp thụ tadalafil trong cơ thể. Vì vậy, tadalafil có thể được dùng cùng với thực phẩm. 

KẾT LUẬN

Để đáp ứng với kích thích tình dục, các chất ức chế PDE5 tăng cường giãn mạch và giãn cơ trơn mạch máu dương vật, dẫn đến chức năng cương dương được cải thiện. Các chất ức chế PDE5 (gồm sildenafil, tadalafil và vardenafil) có tính chọn lọc cao đối với isoenzyme PDE5.

Một sự khác biệt quan trọng trong dược động học giữa các chất ức chế PDE5 liên quan đến các tác động lên sự hấp thu của các tác nhân này khi dùng cùng thực phẩm giàu chất béo. Sildenafil và Vardenafil dùng chung với thức ăn khiến nồng độ trong huyết tương giảm và làm chậm sự hấp thu của thuốc, có khả năng dẫn đến khởi phát của thuốc chậm hơn hoặc giảm hiệu quả của thuốc. Tuy nhiên, tadalafil khi dùng với thức ăn nhiều chất béo không ghi nhận thấy các hiệu ứng tương tự.

Tài liệu tham khảo 

  1. Corbin JD, Francis SH: Pharmacology of phosphodiesterase-5 in- Int J Clin Pract 2002;56:453–459
  2. Padma-Nathan H, Giuliano F: Oral drug therapy for erectile dys- Urol Clin North Am 2001;28:321–334
  3. Rajagopalan P, Mazzu A, Xia C, Dawkins R, Sundaresan P: Effect of a high-fat breakfast and moderate-fat evening meal on the phar- macokinetics of vardenafil, an oral phosphodiesterase-5 inhibitor for the treatment of erectile J Clin Pharmacol 2003; 43:260–267
  4. Levitra®(vardenafil) (package insert). New Haven, : Bayer Pharmaceuticals Corp., 2003
  5. Patterson B, Bedding A, Jewell H, Payne C, Mitchell M: The effect of intrinsic and extrinsic factors on the pharmacokinetic properties of tadalafil (IC351). Poster presented at 4th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, Rome, Italy, September 30–October 3, 2001

Trích từ nghiên cứu “ Phosphodiesterase Type 5 Inhibitor Differentiation Based on Selectivity, Pharmacokinetic, and Efficacy Profiles”

(Lược dịch từ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15115191)